Khat Diwani Jali

contoh kaligrafi diwani jali

Kaligrafi Khat Diwani Jali

Kaligrafi khat diwani jali ini sebenarnya merupakan pengembangan dari khat diwani. Namun dalam penulisannya lebih bervariasi dan biasanya membentuk sebuah bangun datar seperti lingkaran dan sejenisnya.

Khat ini dicipta oleh khattat Shahla Basya pada zaman pemerintahan Kerajaan ‘Utmaniyyah. Khat ini dianggap sebagai kesinambungan daripada khat Diwani biasa. Khat ini dinamakan Jali yang bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Tujuan penggunaannya ialah untuk tulisan rasmi diraja dan surat-menyurat kepada kerajaan asing.

Bentuk hurufnya memenuhi ruang kosong sehingga membentuk satu ciptaan berupa geometri yang tersusun indah. Daripada jenis khat ini terciptalah bermacam-macam rupa bentuk hasil karya penulis-penulis khat yang mahir.

Read Related Articles:  Khat Kufi

contoh cara menulis khat diwani jali

Khat Diwani Jali ini terbahagi kepada 3 jenis yaitu khat Diwani Jali Mahbuk, Diwani Jali Hamayuni, dan Diwani Jali Zauraq (bentuk Perahu).

1. Khat Diwani Jali Mahbuk
Khat Diwani Jali Mahbuk ditulis dengan menyusun huruf dan ragam hias dengan teratur dan dapat melahirkan bentuk tulisan yang indah.

2. Khat Diwani Jali Hamayuni
Khat Diwani Jali Hamayuni pula biasanya ditulis oleh penulis-penulis khat Turki yang ditugaskan untuk menulis titah Sultan.

3. Khat Diwani Jali Zauraq
Khat Diwani Jali Zauraq adalah jenis khat yang dipengaruhi oleh seni lukis. Kebanyakan penulis khat menghasilkan khat ini dengan menulis ayat-ayat sehingga membentuk seakan perahu atau kapal laut. Khat Diwani Jali Zauraq ini dikatakan agak mencabar dan sukar untuk menulisnya, ianya memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan sesebuah karya.

Read Related Articles:  Khat Riq’ah

Kesimpulannya, khat Diwani Jali ini dapat dilihat pada seninya bentuk tulisan, penyusunan huruf yang indah dan keserasian kalimah-kalimah yang diadun dengan begitu sempurna.

contoh kaligrafi diwani jali