Jenis Khat Kaligrafi Islam

Khat Kaligrafi Islam

Tulisan dalam Islam yang pernah dituturkan luas melalui lisan kemudian berkembang menjadi tulisan, oleh umat Islam dikembangkan menjadi tulisan SKI atau sering juga disebut seni khat. Seni ini terus meluas dari masa ke masa sehingga ia menjadi begitu terkenal dan sangat diminati oleh para penggiat seni tulisan dalam masyarakat Islam (Yasin Hamid Safadi, 1971: 19). Seni ini terfokus kepada hasil tulisan menggunakan pelbagai gaya dan coraknya dengan menghasilkan rangkaian huruf, kalimat dan ayat yang ditulis secara sistematik, indah dan sempurna.

Dari usaha gigih inilah maka dapat lahir beberapa jenis Khat Kaligrafi Islam yang beragam jenis sehingga sampai di Alam Melayu seperti gambaran berikut:


Khat Kufi, yaitu jenis khat tertua. Seni tulisan ini banyak memiliki sudut dan siku-siku serta bersegi, mengandungi garis garis vertikal pendek dan garis mendatar yang memanjang (Syahruddin, 2004: 29). Khat kufi sering disebut juga dengan istilah Jazm, jenis khat ini sudah banyak menghiasi bangunan-bangunan utama di Alam Melayu karena agak mudah untuk dirancang, walaupun agak sukar dibaca oleh umat Islam di samping agak sukar dan susah dalam penulisannya.


Khat Nasakh, yaitu jenis tulisan tangan berbentuk cursif, yakni tulisan bergerak berputar (rounded) dan sifatnya mudah serta jelas untuk ditulis dan dibaca (C. Israr, 1985: 83). Menurut Didin Sirojuddin AR., “Kata Nasakh diambil dari akar kata Nuskhah atau Naskhah” (Didin Sirojuddin AR, 1997: 103). Jenis khat ini sangat mendominasi penggunaan tulisan kaligrafi yang ada di Alam Melayu kerana digunakan dalam pelbagai tulisan mushaf al-Quran dan bahkan digunakan juga dalam penulisan pelbagai buku teks pelajaran umum dan agama Islam dan sebagainya.

Read Related Articles:  Cak Mukhlas Turun Gunung (back to calligrapyc world)


Khat Thuluth, yaitu tulisan yang banyak digunakan untuk hiasan di berbagai manuskrip, khususnya dalam tajuk-tajuk buku atau sub-subbab dan nama-nama kitab ataupun buku. Jenis ini juga digunakan sebagai tulisan hiasan pada dinding-dinding cover dan hiasan halaman. Selain itu, jenis khat ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Islam di Alam Melayu kerana selalu dijadikan sebagai hiasan dan tulisan dalam bangunan-bangunan utama seperti masjid dan musholah.


Khat Farisi, yaitu jenis khat Ta`liq atau Farisi yang banyak berkembang di negara Parsi (Iran), Pakistan, India, dan Turki. Perkembangan khat ini bermula dari Parsi pada masa pemerintahan Dinasti Safavi (1500-1800 M). Menurut sejarahnya, khat Ta`liq berasal daripada tulisan kufi yang dibawa oleh penguasa-penguasa Arab zaman penaklukan Parsi. Jenis khat ini tidak terlalu banyak digunakan sebagai hiasan dalaman di Alam Melayu kecuali dalam tulisan-tulisan tertentu seperti tajuk-tajuk buku yang tersimpan rapi di perpustakaan atau sekolah.

Read Related Articles:  Khat Diwani


Khat Riq`ah, yaitu yang disebut juga khat Riq`ie atau Riqa`. Khat ini merupakan jenis tulisan cepat dan hampir sama dengan cara penulisan stenografi (ilmu trengkas, Kamus Dewan edisi keempat, 1989: 1226). Penggunaan jenis tulisan khat ini di Alam Melayu tidak terlalu meluas dalam kalangan masyarakat umum kecuali di kalangan para mahasiswa dan para pelajar pondok yang menggunakannya sebagai catatan-catatan penting nota kuliah ataupun pelajaran mereka.


Khat Diwani, iaitu khat berbentuk melingkar-lingkar, condong bersusun-susun, hurufnya tumpang tindih, lentur dan bebas. Khat Diwani merupakan suatu corak tulisan Uthmani yang sejajar perkembangannya dengan tulisan Syikasteh Farisi. Jenis khat ini masih boleh ditemui di Alam Melayu sebagai hiasan-hiasan tambahan, tetapi tidak sebanyak penggunaan jenis khat Nasakh ataupun Thuluth.

Demikianlah beberapa gambaran jenis Kaligrafi Islam yang dikenal pasti sangat umum penggunaannya di Alam Melayu, walaupun masih banyak lagi jenis kaligrafi lainnya yang pernah dipakai dan bahkan digunakan juga di Nusantara, tetapi jenis-jenis kaligrafi inilah yang banyak mendominasi kelengkapan hiasan seni tulisan kaligrafi di bumi Asia Tenggara.